தனியுரிமைக் கொள்கை

வகை தனியுரிமைக் கொள்கை
கர்ப்ப காலத்தில் கணவரின் 'கட்டுப்படுத்தும்' நடத்தையால் அக்கறை கொண்ட பெண்: 'அவருக்கு ஒரு சிகிச்சையாளர் தேவை'
தனியுரிமைக் கொள்கை
ஒரு பெண் தன் கர்ப்பத்தைப் பற்றிய கணவனின் கவலை ஒரு எல்லையைத் தாண்டிவிட்டதா என்பதை அறிய விரும்புகிறாள்.
தனியுரிமை கொள்கை
தனியுரிமை கொள்கை
உங்கள் தனியுரிமையை நாங்கள் மதிக்கிறோம். குக்கீ கொள்கை இந்த வலைத்தளம் உங்கள் விருப்பத்தேர்வுகள் பற்றிய சில தகவல்களை உங்கள் சொந்த கணினியில் ஒரு சிறிய கோப்பில் ஒரு ...